14. Sylta allahanda slags fåglar

Lästext

Sylta allahanda slags fåglar

1 Man plockar och gör dem rena, sedan kokar man dem och lägger salt på dem, så tages de upp och skrädes väl rena och låter dem |9|kallna, sedan tager man av soppan som de äro kokade uti en del och två delar ättika och honung eller socker efter behag och sätter på att kokas och väl skummas en stund, tages sedan litet nejlikor, kanel, peppar och ingefära och muskot sönderstött och lägges uti att soppan får god smak, sedan späckes fåglarna med nejlikor och kanel och lägges i en stenkruka alla brösten neder och slås soppan sedan den är väl kall på och täckes väl fast och förvaras i källaren.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  sylta alla handa slags fåglar

  Man plåckar och giör dem Renna sedan Kockar man dem och läger salt på dem så tages de up och skrädes wäll Renna och låtter dem |9|Kalna, sedan tager man af såppan som de ähro Kockade utij en dehl och tuå dehlar ätickia och honing eller såcker efter behag och sätter på at Kockas och wäll skumas en stund tages sedan litet neglikor Canel peppar och ingfera och muskåt sönder stöt och lägges utij at såppan får god smack, sedan speckes fåglarna med neglikor och Canel och lägges i en sten krucka alla Brösten neder och slås såppan sedan den är wäll Kall på och täckes wäll fast och förwaras i Kiällaren.