140. Kokta krusbärstårta

Lästext

|97|

Kokta krusbärstårta

1 Man tager skirat smör och lägger korinter uti och låter det något koka, sedan tager man några äggeblommor och socker och kanel och slår det i smöret och skall det vispas över måttan väl, sedan lägger man krusbären som först skall vara väl rengjorda där uti och socker väl om men intet skall det sedan bären kommer uti kokas, så lägges det i tårta med väl socker och kanel på.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |97|

  Kockta Kruß bärs tårta

  Man tager skiert smör och lägger Corinter utj och låter det något kocka sedan tager man några ägge blommor och socker och Canel och slår det i smöret och skall det wißpas öfwer måtan wäll sedan lägger man Krußbärän som först skall wara wäll Rengiorda der utj och socker wäll om män intet skall det sedan bärän Kommer utj Kockas så lägges det i tårta med wäll socker och Canel på.