145. Ragu av gäss, ankor eller kalkon

145. Ragu av gäss, ankor eller kalkon

Lästext

|100|

Ragu av gäss, ankor eller kalkon

1 Tag gås eller kalkon, späck dem med grovt fläsk och stek på halster på alla sidor att det bliver brunt, sedan låter man det koka med annat kött, antingen av lamm eller kalv, i vatten med något salt på att köttet smakar något där av, sedan tag vatten och vin lika av vart slag i en kruka och skär lemon i skivor och smör, nejlikor, peppar, socker, riven pepparkaka eller annat smet rivebröd, låter detta koka till dess lemon är koka, så tages bruneller eller sylta äpplen eller päron och skäres i trinna bitar och lägger där till, låter så rätt litet koka att icke det går sönder, sedan lägger man köttet på fat och höser soppan över.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |100|

  ragu af giäß anckor eller Kalckon

  tag gåß eller Kalckon späck dem med groftt fläsk och steck på halster på alla sijdor at det blifwer Brunnt sedan låter man det Kocka med annat Kiöt antingen af lamb e: Kalf i waten med något salt på at Kiötet smackar något der af sedan tag waten och win licka af wart slag i en Krucka och skiär lemon i skifwor och smör näglickor peppar socker Rifwen peppar Kacka äller annat smet Rifwe bröd låter detta Kocka till des lemon är Kocka så tages Bruneller ellär sylta äpplän ellär päron och skiäres i trinna bitar och lägger der till, låter så Ret litet Kocka at icke det går sönder sedan lägger man Kiötet på faat och hößer såppan öfwer.