22. Sylta päron

Lästext

Sylta päron

1 Skala päron och kliv dem mitt i tu och koka i vatten att de bliva mjuka, lägg sedan dem att kallna, koka sedan sockersirap som väl skall skummas och slå på pärona som skall vara inlagde i en burk, låt det stå ett dygn, häll sedan lagen väl av, koka den upp, slå den igen på päronen och så 2, 3 och fjärde dagen men 5:te gången skall man och låta pärona koka i lagen att de bliva väl mjuka, så hälles lagen i från och låter lagen koka att han bliver lagom tjock, så hälles den på pärona. NB allahanda sylt skall icke bindas fast förrän det stått 2 eller tre dagar, sedan skall det väl bindas till.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  sylta Päron

  skalla Päron och Klif dem mit i tu och Kocka i waten at de blifwa miucka läg sedan dem at Kalna, Kocka sedan såcker sirap som wäll skall skummas och slå på Pärona som skall wara inlagde i en Burck let det stå et dyng hell sedan lagen wäll af Kocka den up slå den igen på Päronna och så 2. 3. och fiärde dagen men 5:te gången skall man och låta päronna Kocka i lagen at de blifwa wäll miucka så hälles lagen i från och låter lagen Kocka at han blifwer lagom tiock så helles den på Pärona, NB alla handa sylt skall icke bindas fast förän det ståt 2 eller trij dagar sedan skall det wäl bindas till.