150. Mortelkakor

Lästext

Mortelkakor

1 Till 5 mortlar tages 5 ägg, 4 skeder söt grädda, 5 skeder rivet bröd, 4 skeder skirat smör, muskotblommor och socker, rör degen väl så tjock som en välling eller kan man först fresta litet i en mortel, sedan man ser att det är lagom lägges allt uti mortlar, och skall mortelen väl först smörjas och sedan lägges halva mortelen med fyllningen och sättes i ugn, när de äro grädda och tages ut lägges de på fat och skäras i tu eller 4 delar och göres om man vill en soppa över och vin, äggeblomma, kanel och socker, muskotblommor, och hällas över.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  mortil Kackor

  till 5 mortlar tages 5. ägg 4. skieder sööt grädda 5 skieder Rifwet bröd 4. skieder skiert smör muskotb: och socker Rör degen wäll så tiock som en wälling ellär Kan man först frästa litet i en mortill sedan man sär at det ähr lagom lägges alt utj mortlar, och skall mortellen wäll först smörijas och sedan lägges halfwa mortellen med fylningen och settes i ungn, när de ähro grädda och tages ut läggäs de på faat och skiäras i tuu ellär 4. delar och giöres om man will en soppa öfwer och win äggeblomma Canel och socker muskotb:, och hällas öfwer.