294. Tandvärk

Lästext

Tandvärk

1 Torr brunellrot påtas den värkande tanden med så att bloden kommer ut och bliver kvar på roten, och borras sedan ett hål på ett pilträ och stickes sedan den blodige roten uti samma hål, vilket sedan slås igen, det hjälper med förundran, levandes kräftor stötte och saften pressat av, samt blandat |199|med blå rågblommevatten, och smort på tandeköttet när tänderna begynna spricka ut för små barn, det lindrar pinan.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  tandwerck.

  torr brunnelle root påttas den werckande tanden med så at bloden Kom[m]er ut och blifwer qwar på roten, och båras sedan ett hål på et pihl trä och stickes sedan den blodige roten uti sam[m]a hål, hwilcket sedan slås i gen, thet hielper med förundran lefwandes Kräftor stötte och saften pressat af, samt blandat |199|med blå råg blom[m]e watn, och smort på tande Köttet när tänderna begyna spricka ut för små barn, det lindrar pinan.