275. Notitia

Lästext

Notitia

1:mo)Emot trollpack, som göra skada på ens mjölk, skall borras ett hål i tröskolen uti fähuset, och sättas där i kvicksilver med en plugg före,
2)Skall sättas ovan under tröskolen ett knippe av orrant eller johannesblomster, hjälper i genom Guds nåde.
3)Att koka 1 handfull med johannisblomster i ett ½ stop söt mjölk, till dess hälften är innekokat, i en potta lykt, och sedan så varmt, man tål drickat, rensar ganska väl blodet och fördriver all orenlighet ifrån kroppen, brukat 8 dagar åslag.
|188|

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Notitia

  1mo)Emot Trållpack, som giöra skada på ens miölck, skall båhras ett håhl i tröskolen utj fähußet, och sättas der i qviksölfwer med en plug före,
  2)Skall sättias åfwan under tröskolen ett Knippe af orrant eller Iohannes blomster hielper i genom guds nåde.
  3)at Koka 1. hand full med Iohannis blomst[e]r i et ½ stop söth miölck, till des helften är inne Kockat, i en påtta lycht, och sedan så warmt, man tåhl drijckat rensar ganska wäl blodet och för drifwer all orenlighet ifrån Kråppen, brukat 8. dagar åslag.
  |188|