248. Bränd mandel

Lästext

Bränd mandel

1 I propotion till ett skålpund mandel, tages ett skålpund socker, smältes och skummas, avkokas till pärleprov, mandlarna lägges däruti och röres med en spada, till dess de begynna att knäppa, |170|då tager dem av elden, och röres till dess de bliva torra, slås sedan på ett bord, att svalna något, därnäst lägges de i kittelen att brännas andra gången, då låter man sockret smälta och röres sockret ständigt att det kommer jämt omkring mandlarna, så slås de på ett bord och plockas i från varandra, så äro de färdige.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Bränd Mandel.

  i Propotion til et skålp. mandel, tages et skålp: såcker Smältes och skummas, af Kokas til perleprof, mandlarna lägges deruti och röres med en spada, til des de begynna at knäppa, |170|då tager dem af elden, och röres til des de blifwa torra, slås sedan på et bord, at swalna något, dernäst lägges de i Kittelen at brännas andra gången, då låter man Såkret smälta och röres såckres ständigt at det Kommer jämt om Kring mandlarna, så slås de på et bord ok plåckas i från hwarandra så äro de färdige.