307. Recept för collican eller modran

Lästext

|209|

Recept för collican eller modran

1 Denna sjukdomen kallas hos mansperson colican, men hos kvinnspersoner modren, är likväl enahanda plågan, hon så väl som frossan; får sin början när man på fet mat straxt dricker en stor kall dryck; men samla limberstickerötter, så många man vill, gör dem väl rena, skär ut det ruttna som i de största finnes, riv dem som pepparrot hanteras, lägg de revna flagor i ett linnekläde, tvinga ut så mycket saft som fås kan, förvaran tilltäppt, av den ½ jungfru med lika mycket starkt brännvin blandat tages in så ofta värken kommer så förgår denna plågan.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |209|

  Recept för Collican eller modran.

  Thenna Siukdomen Kallas hoos mans Peerson Colican, men hoos qwins Personer modren, är likwäl enna handa Plåga, hon så wähl som fråßan; får sin början när man på feet maat straxt dricker en stor Kall dryck; men sambla limber sticke Rötter, så många man will, giör them wäl Rena, skär ut thet Rutna som i the största finnes, Rif them som Peppar rot hanteras, lägg the Refna flaggor i ett linde Kläde twingia ut så mycket saft som fåås Kan, förwaran tilltäpt, af then ½ Iungfruu med lika mycket sterckt brännewin blandat tages in så ofta wärken Kom[m]er så för går thenna Plågan.