249. Rosenrött på linne eller bomullsgarn

249. Rosenrött på linne eller bomullsgarn

Lästext

Rosenrött på linne eller bomullsgarn

1 Till en mark garn eller lärft, ett skålpund safflor och lägges uti en påsa i blöt uti en halv tunna kallt sjövatten och tvätta i påsan så länge av saffloren till det allt det gula går ut, så tager man saffloren utur påsan, och plocker den rätt små i en förtent kittel, sedan tager man 8 lod vit pottaska, och en kanna vatten, så slår man |171|det på saffloren och låter det stå i 4 timmar tillsamman, sedan river eller gnuggar man saffloren och kommer emellan händerna att intet rött är mera där uti och så kastas de bort, därpå lägger man garnet eller lärftet däruti och låter det ligga i 2 timmar, sedan tages garnet opp och slås i samma spad halvt stop vinättika eller ett kvarter citronssaft, därpå lägges garnet däruti och röres väl om, och vändes och låter man det ligga däruti en timma, sedan sköljes det väl och kramas ut, så att det är som hel torrt, så hänges det upp i en kammare där varken sol eller värma kommer därtill, obs. att garnet måste förut vara väl blekt och snövit, eljest tager ej färgan så väl där på.

 

2 Balsam vitae, Lebensbalsam, Hoffmans droppar, prinsens droppar, Bestuscheffs tinktur, hjorthorns spiritus. Konfekt altkerf[?].

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Rosen rödt på linne eller bomuls garn

  Till en marck garn eller lärft, et skålp: satflor och lägges uti en påsa i blöt uti en half tunna Kalt siu watn och twetta i påsan så länge af Satfloren til det alt det gula går ut, så tager man Satfloren utur påsan, och plåcker den rät små i en förtent Kittel, sedan tager man 8 lod wit påtaska, och en Kanna watn, så slår man |171|det på Satfloren och låter det stå i 4. timmar tilsamman, sedan rifwer eller gnuggar man Satfloren och Kommer emellan henderna at intet rödt är mera der uti och så Kastas de bort terpå lägger man garnet eller lärftet de[r]uti och låter det ligga i 2 tim: sedan tages garnet åp och slås i samma spad halft stop win ätika eller et qwarter Sitrons saft, derpå lägges garnet deruti och röres wäl om, och wändes och låter man det ligga deruti en timma, sedan skiöljes det wäl och Kramas ut, så at det är som hel tort, så hänges det up i en Kammare der hwarken Sol eller wärma Kommer dertill, obs. at garnet måste förut wara wäl blekt och snö wit eljest tager ei färgan så wäl ter på.

   

  balsam uitte, lebens balsam håfmans dråppar prinssens dråpar betzueschefttingtur iortthor[n]s s[p]irisus. Konfächt altkerf[?].