224. Violett att färga

Lästext

Violett att färga

1 Till ett skålpund tar man 4 lod alun, 2 lod vit vinsten och smälter den i 3 kannor vatten, sedan tages kittelen av och tyget lägges däruti, varest det skall ligga över natten, andra dagen tages det upp och sköljes. Sedan lägger man 6 lod brun bresilja i 3 kannor vatten och kokar tre fjärdedels timmar, därefter silar man bresiljan av och lägger tyget däruti, tages upp snarare eller senare, som man vill hava färgan hög till, sedan svalas det, sköljes och torkas. NB: Till allehanda slag färgor sidentyg, förutan svart, lägges husbloss, som haver varit i blöt över natten.

2 Till ett skålpund sidentyg tar man ett lod husbloss, vilket lägges i ett kvarter vatten, andra dagen kokar man det så länge till dess husbloss bliver rätt smält, sedan silar man det igenom ett tunt kläde och blandas ut med litet vatten och brännvin, vid pass ett vinglas fullt, som slås i gummi|151|vattnet, så att det blir som tunt stärkelsevatten, sedan lägges tyget på ett bräde och gummas på avigsidan med en svamp helt vått. Sedan lägger man det jämt och stryker efter med ett torrt kläde, så att det blir väl slätt och måste det bliva tort på själva brädet.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Violet at Färga.

  Till ett skålpund tar man 4 lod alun, 2 lod hwit winsten och smälter den i 3 Kannor watn, sedan tages Kittelen af och tyget lägges deruti, hwarest det skall ligga öfwer natten, andra dagen tages det up och sköljes. Sedan lägger man 6 lod Brun Brisilia i 3 Kannor watn och Kokar tre fierdedels timar, derefter silar man Brisilian af och lägger tyget deruti, tages up snarare eller senare, som man wil hafwa färgan hög til, sedan swalas det, sköljes och torkas. NB: Till allehanda slag färgor Siden tyg, förutan swart, lägges huus blått, som hafwer warit i blöt öfwer natten.

  Till ett Skålpund Sidentyg tar man ett lod huusblått, hwilket lägges i ett qwarter watn, andra dagen Kokar man det så länge til deß hus blått blifwer rätt smält, sedan silar man det igenom ett tunt Kläde och blandas ut med litet watn och bränwin wid paß ett winglas fult, som slås i Gum[m]i|151|watnet, så at det blir som tunt stärkelse watn, sedan lägges tyget på ett bräde och Gummas på afwi sidan med en swamp helt wått. Sedan lägger man det jämt och stryker efter med ett tort Kläde, så at det blir wäl slätt och måste det blifwa tort på sielfwa brädet.