130. En god soppa av torra nypon

Lästext

En god soppa av torra nypon

1 Man tager 3 kvarter torra nypon, slår vatten på dem i en kruka eller förtent panna, låter det koka till all musten är uti, silas så genom durkslag eller kläde så att när det är silat skall det vara som en tjock välling, så slås franskt vin att det får stark smak där av, ett stycke hel kanel, socker efter behag, nog russin, korinter, suckat i tärningar skurne om man har, |89|citronskal skäres rätt tunt, så kokas det en stund i hop, sedan rättas an och skäres vetebröd i tärningar och stekes i smör och slås i fat, så är den rätt god.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  En god soppa af töra niupon

  Man tager 3. quarter törra niupon slår waten på dem i en Krucka ellär förtent panna låter det Kocka till all musten ähr utj silas så genom durckslag ellär Kläde så at när det är silat skall det wara som en tiock wälling så slås frants win at det får starck smak der af et stycke hell Canel socker eftter behag nog Rußin Corinter Suckat i tärningar skurne om man har |89|Citron skall skiäres Rät tunt så Kockas det en stund i hop sedan Rätäs an och skiäres wete bröd i tärninggar och steckes i smör och slås i faat så är den Ret god.