341. Krappröd färga

Lästext

Krappröd färga

1 Till ett skålpund tyg tar man 4 lod vinsten och 4 lod gemen alun, 4 nävor vetekli, som lägges tillsammans i 4 kannor vatten i en kittel och låter det kokas upp, som röres väl omkring, sedan lägges garnet däruti samt hanteras och röres väl, samt kokas i en god timma; därefter tages det upp andre dagen och sköljes, som lägges uti en kanna surt spisöl, halvt stop ölättika, halvt skålpund krapp, tredje dagen slår man det i en kittel med 2 kannor vatten och låter det bliva kokhett och röres väl omkring och lägges garnet däruti, därefter tages elden undan kittelen och låter det ligga till dess det |240|bliver kallt, som hanteras emellertid väl, sedan tages det upp och sköljes. Vill man hava körsbärbrunt, så värmar man den samma färgan upp och lägger 3 lod galläpplen däruti och 4 lod victril, sedan lägges på samma maneret det färgade garnet i kittelen och röres flitigt om, till dess det bliver körsbärsbrunt: vill man åter hava mörkare, så kan man låta det koka i en fjärdedels stund. Skulle man åstunda kastanjebrunt, så skall man taga 2 lod svensk victril och lägga i samma färgan samt röra väl om och så lägges det däruti som man vill hava färga, som kokas så länge tills man ser, att det är en sådan färg som man behagar, på slutet tages det upp, sköljes och torkas.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Krap röd Färga.

  Til ett skålpund tyg tar man 4 lod winsten och 4 lod gemen Alun, 4 näfwor hweteklid, som lägges tillsammans i 4 Kannor watn i en Kittel och låter det Kokas up, som röres wäl omkring, sedan lägges Garnet deruti samt handteras och röres wäl, samt Kokas i en god tima; derefter tages det up andre dagen och sköljes, som lägges uti en Kanna surt spisöhl, halft stop öhlätticka, halft Skålpund Krop tredie dagen slår man det i en Kitel med 2 Kannor watn och låter det blifwa Kokhett och röres wäl omkring och lägges garnet deruti, derefter tages elden undan Kitelen och låter det ligga til deß det |240|blifwer Kalt, som handteras emedlertid wäl, sedan tages det up och sköljes. Will man hafwa Kirsbärbrunt, så wärmar man den samma färgan up och lägger 3 lod Galläplen deruti och 4 lod Victril, sedan lägges på samma maneret det färgade garnet i Kitelen och röres flitigt om, till deß det blifwer Kirsbärs brunt: wil man åter hafwa mörkare, så Kan man låta det Koka i en fierdedels stund. Skulle man åstunda Castanie brunt, så skall man taga 2 lod Swensk victril och lägga i samma färgan samt röra wäl om och så lägges det deruti som man wil hafwa färga, som Kokas så länge tils man ser, at det är en sådan färg som man behagar, på slutet tages det up, sköljes och torkas.