62. En god leverkaka

Lästext

En god leverkaka

1 Riv en kalvlever och hacka där till god färsk njurtalg, slå söt grädda, litet rivet bröd, 10 stycken ägg, russin och korinter, peppar, nejlikor, lägg så en fet kalvhinna uti en panna och slå detta där uti, |40|svep väl igen och lägg ett stycke smör i pannan och sätt i ugnen, låt bakas väl brunt, socker skall och vara uti.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  en god lefwer Kacka

  Rif en Kalf lefwer och hacka där till god färsk niur talg slå sööt grädda litet Rifwet bröd 10. stycken ägg Rußin och Corinter peppar näglikor, lägg så en feet Kalf hinna utij en panna och slå detta där utij, |40|svepp wäll igen och läg et stycke smör i pannan och sätt i ungen låt backas wäll brunt Såcker skall och wara utij.