322. Att färga grått

Lästext

Att färga grått

1 Till en mark garn tag 1 lod alun, 1 lod röd vinsten, och 1 lod galläpple. Allt väl fint stött, koka det tillsammans upp i tre kannor vatten och lägg garnet så där i, och låt en timma koka, så tar man garnet upp, och tar man 2 lod viktril fint stött och lägger i vattnet, låter det koka upp, sen lägger man åter garnet där i och låter det ¼ timma koka, där efter tager man upp det och när det är kallt sköljer det.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att färga grått

  Till en marck garn tag 1. lod allun 1. lod röd winsten, och 1. lod galläplä. alt wäl fint stött, Koka dett tillsammans upp i tre Kannor watn och läg garnet så der i, och lått en tim[m]a Koka, så tar man garnet upp, och tar man 2 lod wictrill fint stött och lägger i watnet, låter dett Koka up, sen lägger man åter garnet der i och låter det ¼ timma Koka, der efter tager man upp dett och när dett är Kalt skiöljer dett.