158. Förlorade ägg

Lästext

Förlorade ägg

1 Sätt en gryta på elden med vatten, låt det koka upp väl, tag ägg och slå sönder och rätt hastigt i vattnet så att det vita stannar, tag dem sedan upp och lägg på fat, koka en soppa över av vin, vatten, socker och rivit bröd, korinter och smör, slå över äggen.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  för lorade ägg.

  seet en gryta på elden med waten lät det Kocka up wäll tag ägg och slå sönder och Rät hastigt i watnet så at det witta stannar, tag dem sedan upp och läg på faat Kocka en soppa öfwer af win waten socker och Rifwit bröd Corinter och smör slå öfwer äggän.