205. En god ost av äggevita

Lästext

|137|

En god ost av äggevita

1 Tag 20 äggevitor, 40 skedblad söt grädda och 2:ne skedblad rosenvatten, socker, vispa rätt väl, slå i en tenn- eller silverkanna, smeta dem med smör eller deg, sätt så henne i en kokande vattengryta och låt koka 2:ne timmar, när det är koka och sedan kallt silar man vasslan i från genom ett fint kläde, tryck honom i vad form man vill eller genom durkslag, rättes an med söt grädda, socker och kanel.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |137|

  En god ost af ägge wita.

  tag 20. äggewitor 40. skiedblad sööt grädda och 2:ne skiedblad Roßen waten socker wißpa Rät wäll slå i en then ellär sölfwer Kanna smeta dem med smör ellär deg set så henne i en Kockande waten gryta och låt Kocka 2:ne timmar när det ähr Kocka och sedan Kalt silar man waßlan i från genom et fint Kläde tryck honom i wad form man will ellär genom durckslag, Rättes an med sööt grädda socker och Canel.