40. En annan kaka

Lästext

En annan kaka

1 Man tager halvt stop mjölk söt, kokar den upp, vispas där uti mjöl att den bliver som en tunn gröt, låter den bliva kall, blandar den sedan upp med 7 stycken ägg, litet mandel, socker och kanel och skirat smör och suckat och blandar väl tillsammans och göres en deg i pannan eller fat och slås uti och bakas i ugnen.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  En annan Kacka

  man tager halftt stop miölck sööt Kockar den up wißpas der utij miöhl at den blifwer som en tun gröt låter den blifwa Kall blandar den sedan up med 7 styck. ägg littet mandel Socker och Canel och skiert smör och Suckat och blandar wäll till sammans och giöres en deg i pannan eller fatt och slås utij och backas i ungen.