190. Huru man skall göra marsipan

Lästext

Huru man skall göra marsipan

1 Tag 1 skålpund mandel, lägg i vatten över natten, tag skalen sedan av dem, där av upp och torka dem väl med ett kläde, stöt dem sedan i stenmortel hel torra med minsta rosenvatten man kan eller det vita av ett ägg, stöt så 1 skålpund fint socker och siktas genom ett florsikt, tag halvparten där av och stöt i bland socker att det bliver en seg deg av, tag så sedan 2:ne skedblad socker, ett skedblad rismjöl och ett skedblad stärkelse och strös under marsepan när han bakas, då utbakar man honom oblätta[te?] det man skär i kring göres karmar av som med rosenvatten och en fjäder |128|fast strykes, glaserningen göres av socker och rosenvatten väl tjockt, sätts så uti en varmgjord tårtepanna, elden skall så läggas på locket att ingen värma under, när han begynner vitna glaseras han, bakes tågeligen och när han är full bakat skall intet locket för hastigt avtagas för hävningen eller jäsningen skull.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  huru man skall giöra marsipan.

  tag 1 skå: mandel läg i waten öfwer naten tag skallen sedan af dem der af up och torcka dem wäll med ett Kläde stöt dem sedan i sten mortil hell tora med minsta Roßen waten man Kan e: det wita af et ägg, stöt så 1. skå: fint socker och sigtas genom et florsigt, tag halfparten der af och stöt i bland socker at det blifwer en seg deg af tag så sedan 2ne skiedblad socker et skiedblad Riß miöhl och et skiedblad sterckelße och strös under marsepan när han backas, då utbackar man honom oblätta[te?] det man skier i Kring giöres Karmmar af som med Roßen waten och en fieder |128|fast stryckes, glaßerningen giöres af socker och Roßen waten wäll tiockt sets så uti en warm giord torte panna, elden skall så lägias på låckiät at ingen wärmma under när han begynner witna glaßeras han backes tågeligen och när han är full backat skall intet locket för hastigt af tagas för häfningen ellär Iäßningen skull.