70. Smultronkaka

Lästext

Smultronkaka

1 Tag 1 kvarter rätt söt grädda och 12 äggeblommor, vispa väl tillsammans citronskal, ett stycke hel kanel, litet saffran, socker efter behag, så sättes detta på elden och röres mycke väl att det ej skär sig med en visp, litet citronsaft gör god smak där uti, när det är tjockt, som en tunn gröt, tages av elden, vill det intet bliva tjockt, kan slås flera ägg uti, sedan låter man det svalas, så göres en deg i pannan och slås bemälte äggmos uti, så strös tätt smultron i moset och stoppas neder till det bliver |46|ända igenom, så strös socker på och grädda med lagom eld över och under eller i ugn, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Smultrån Kacka

  tag 1 qwa[r]ter Rät sööt grädda och 12 äggeblommor wißpa wäl till sammans Citron skall et stycke hel Canell litet Safveran såcker eftter behag så sättes detta på elden och Röres mycke wäll at det eij skiär sig med en wißp litet Citron saftt giör god smack der utij, när det ähr tiockt, som en tun gröt tages af elden will det intet blifwa tiockt, Kan slås flera ägg utij sedan låter man det svallas så giöres en deg i pannan och slås bemälte ägg moß utij så strös tät smultrån i moßet och ståppas neder till det blif:er |46|ända igenom så strös socker på och gräda med lagom eld öfwer och under ellär i ugn så ähr det färdigt.