13. Insyltade kastanjer

Lästext

Insyltade kastanjer

1 Kastanjerna kokas uti vatten till skalen går lätt av, så upptages de, när de äro väl skalade och kalla lägges de uti en tunn sockersirap. Sedan kokas de på en sakta eld i samma sirap till dess de bliva så mjuka att de slippa av en nål, så förvaras de i glasburkar, dem lägges citron saft på dem i den skålen de lägges uti och skärs tunna smala rimsor av gula citronskalet och strös över dem. Probatum.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Jnsyltade Castanier.

  Castanierna Kockas utij waten till skallen går lät af så uptages de när de ähro wähl skallade och Kalla lägges de utij en tun Såcker sirap. Sedan Kockas de på en sackta eld i samma sirap till des de blifwa så miucka at de slippa af en nåhl så förwaras de i glas burckar dem läges sitron saftt på dem i den skållen de läges utij och skiärs tunna smalla Rimsor af gula Citron skallet och strös öfwer dem. probatum.