348. Ljus kaffefärg

Lästext

Ljus kaffefärg

1 Man brukar samma bet som till krappröd färga, sedan tager man 4 lod gurkmeja, som lägges i 3 kannor vatten, kokas sedan upp och lägges garnet däruti att kokas en halv timma, därefter tages det upp och lägges |244|6 eller 4 lod krapp allt som man vill hava ljust eller mörkt till, vilken krapp har tillförene blevit blöt, och lägges återigen det gula garnet däruti, vilket skall sakta kokas en fjärdedels timma tillsammans, och då blir det en ljus kaffefärga, sedan tages det upp och sköljes.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Lius Coffe Färg.

  Man brukar samma bet som til Krapröd Färga, sedan tager man 4 lod Gurkmeja, som lägges i 3 Kannor watn, Kokas sedan up och lägges garnet deruti at Kokas en half tima, derefter tages det up och lägges |244|6 eller 4 lod Krap alt som man wil hafwa liust eller mörkt till, hwilken Krap har tilförene blefwit blöt, och lägges återigen det gohla garnet deruti, hwilket skall sakta Kokas en Fierdedels tima tilsammans, och då blir det en lius coffe färga, sedan tages det up och sköljes.