285. Födande kvinnor

Lästext

Födande kvinnor

1 Gråbo, kokat i vin och druckit av barnsängshustrur, eller karbad gjort av dem, eller låter man dem sitta på örten väl varmt, det lindrar födslopinan och rensar dem väl. Ekmistel kokat i vin eller öl och druckit av kvinnor som plågas länge i barnsnöd gör födslen lätt, bevarar barnet i alla sina dagar för fallandesot, som dryck för driver och den stora pinan av sten. Ekbark kokat i sött mjölk och givit in, åt små barn dödar maskar inom 9 timmar. Ormbunkerötter, torre pulveriserade och givit in 1 kvintin i mjöd, det utdriver maskar väldeligen.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Födande Qwinnor.

  Gråboo, Kokat i wijn och druckit af barnsängs hustrur, eller Karbad giort af dem, eller låter man dem sitia på örten wähl warmt, dett lindrar födslopinan och rensar dem wäl. Eck mistell Kokat i wijn eller öhl och druckit af Qwinnor som plågas lenge i barns nöd giör födslen lätt bewarar barnet i alla sina dagar för fallande soot, såm dryck för drifwer och den stora pinan af steen. Eckbarck Kokat i sött miölk och gifwit in, åht små barn dödar maskar in[n]om 9 tim[m]ar. Ormbunke rötter, torre pulwericerade och gifwit in 1 qwintin i miöd thet utdrifwer maskar weldeligen