103. En god kräftkaka

Lästext

En god kräftkaka

1 Man tager tre tjog lagom stora kräftor, koka dem utan salt, sedan skalas väl och tages köttet och hackas väl smått, tages ett ½ stop söt grädda eller något mindre som man tycker, 10 stycken ägg, 6 med vitan och allt, socker, kanel muskotblomma, kardemummor, litet citronskal, persilja och litet rivet bröd, smält smör och lagas så att fyllningen |71|bliver, som en tjock välling, man skall och taga kräfteskalen och stöta dem sönder i en mortel och slå litet söt grädda på och presses väl ut att färgan går väl av dem, det slås och till, sedan bakas i ugn i form eller fat som först skall smörjas med smör och rivet bröd. Somliga göra ett ragu över kakan som göras så; man tager kräftskal och kokar i köttsoppa till dess det bliver röd som man vill, sedan silas soppan, så lägger man skala kräftor, ett stycke smör, litet rivet bröd, muskatblomma och par ansjovis där uti, låter så något koka i hop och när kakan är anrättat slås denna ragu där över, man kan och fylla kräftskal med denna komposition som kakan är allenast det lägges litet mera rivet bröd uti, sedan bakas det |72|i en panna i smör och kan garneras fatet med, kring kakan, man kan och göra små pastejer av samma slag om kring som man behagar.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  En god Kräftt Kacka

  Man tager trij tiogh lagom stora Kräfttor Kocka dem utan salt sedan skallas wäll och tages Kiöttet och hackas wäll småt tages et ½ stop sööt grädda ällär nogåt mindre som man tycker 10. stycken ägg 6. med witan och alt, socker Canel musckotb: Cardemummor litet Citron skall Persilija och litet Rifwet bröd smält smör och lagas så att fylningen |71|blifwer, som en tiock wälling, man skall och taga Kräftte skallen och stöta dem sönder i en mortil och slå litet söt grädda på och praßes wäll ut at färgan går wäll af dem, det slås och till sedan backas i ugn i form ellär fatt som först skall smörijas med smör och Rifwet bröd. Somb: giöra et ragoue öfwer Kackan som giöras så; man tager Kräft skall och Kockar i Kiöt såppa till des det blifwer Röd som man will sedan sijlas såppan så lägger man skalla Kräfttor et stycke smör litet Rif:et Bröd muskat: och par ansiovis der utij låter så något Kocka i hop och när Kackan ähr anrätat slås denna ragouet der öfwer man Kan och fylla Kräft skall med denna Composition som Kackan ähr alenast det lägges litet mera Rifwet bröd utij sedan backas det |72|i en panna i smör och Kan garneras fatet med, Kring Kackan, man Kan och giöra små postiäier af samma slag om Kring som man behagar.