149. Frikassé

Lästext

Frikassé

1 Tag lamm- eller kalvkött, hugg i små stycken och koka i vatten och skumma det väl, häll sedan spadet i från och lägg färskt smör på och persilja, timjan, lök, mejram, muskotblomma, lagersbärsblad, citronskal skurna i rimsor och citron i skivor skuren, låt detta väl stuvas till hopa och skaka alltid väl om allt till köttet bliver något brunt, häll sedan av det spadet du hällde av på så mycket att det kan |104|koka till det bliver mjukt, så tages äggeblommor och vinättika, socker och redes av med, eller och med litet mjölk i bland äggen och ättikan, dock kan var och en göra som han behagar.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Frecase

  tag lamb eller Kalf Kiöt hug i små stycken och Kocka i waten och skumma det wäll häll sedan spadet i från och läg färst smör på och persilja timeian löck mäyeram muskotb: lagers bärs blad Citron skall skorna i Rimßor och Sitron i skifwor skoren, låt deta wäll stufwas till hoppa och skacka altjd wäll om alt till Kiötet blifwer något Brunnt, häll sedan af det spadet du hälde af på så mycket at det Kan |104|Kocka till det blifwer miuckt, så tages äggeblommor och win ättickia socker och Redes af med, ellär och med litet miölck i bland äggen och ättickian, dock Kan war och en giöra som han behagar.