97. Pastej av kalvlår

Lästext

Pastej av kalvlår

1 Man tager ett kalvlår och späckar |65|med dess njurtalg, så förvälles det, sedan göres en pastejdeg i en förtent panna och lägges låret där på med muskotblommor, rivet bröd, grant salt, en handfull stickelbär, färskt smör, citronskivor eller citronsaft, vin och vatten uppå, göras sedan ett lock uppå och bakas i ugn.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  posteye af Kalf lår

  man tager et Kalf lår och späckär |65|med des niurtalg så för wälles det sedan giöres en posteie deg i en förtent panna och lägges låret der på med muskotb: Rifwet bröd grant salt en hand full stickelbär färst smör Citron skifwor e: Citron Saft win och watten uppå giöras sedan et låck uppå och backas i ugn.