220. Att stuva spenat

Lästext

|148|

Att stuva spenat

1 1:o skall spenaten förvällas, 2:o bör den hackas hel små att bladen med äggeblommor, sötgrädda, socker, muskotblomma, korinter, rivet bröd och smör, sedan lägges denna massa uti stora förvällda spenat blad korsvis, lägg sedan av smeten ett skedblad på vart kors, och lägges på ett fat, och bakas på fyrfot, med söt grädda och rivet bröd, socker, kanel, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |148|

  att Stufwa Spinad

  1o skall Spinaden förwällas, 2o bör den hakas hell små at bladen med ägge blommor, Sötgrädda, såker, muskot blomma, Korinter, Rifwit Bröd och Smör, sedan lägges denna maßa utj stora för wälda Spinad Blad Cors wiß, lägg sedan af smeten et skiedbladh på wart Cors, och lägges på et fat, och bakas på fyrfoot, med söt grädda och Rifwit bröd, såcker Canel, så är det färdigt.