226. Ännu violett på linne

Lästext

Ännu violett på linne

1 Man tager 4 lod alun, som lägges i 2 kannor vatten och smältes, sedan tages kittelen av och lägges lärftet däruti, som ligger över natten, andra |152|dagen tages det upp och sköljes, sedan tager man 6 lod brun bresilja med 8 stop vatten som skall kokas en god halv timma, sedan silas det av och lärftet lägges däruti, som röres väl om, tills det bliver kallt, sedan när det är sköljt, så är det ock färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Ännu Violet på Linne.

  man tager 4 lod Alun, som lägges i 2 Kannor watn och smältes, sedan tages Kitelen af och lägges lärftet deruti, som ligger öfwer natten, andra |152|dagen tages det up och sköljes, sedan tager man 6 lod brun Brisilia med 8 stop watn som skall Kokas en god half tima, sedan silas det af och lärftet lägges deruti, som röres wäl om, tils det blifwer Kalt, sedan när det är skölt, så är det ock färdigt.