264. Insylta rödbeter

Lästext

Insylta rödbeter

1 Först skall man koka dem väl, sedan taga dem upp och låta dem bliva kalla, sedan skära dem i trinda |183|skivor, och lägga dem varvtals i en fjärding, emellan vart varv, små skurna pepparrötter och brödkummin och så slå där på ölättika att det står väl över dem etc. etc.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Insylta Rodbäter

  först skall man Kocka dem wähl, sedan taga dem up ock låtta dem blif:a Kalla, sedan skiera dem i trinda |183|skifwor, ock lägga dem warf tals i en fierd[i]ng emellan wart warf, små skurna pepar rötter ock bröd Kummen och så slå der på öhl äticka at det står wäll öfwer dem et:a. et:a.