228. Brun färga på lärft

Lästext

Brun färga på lärft

1 Man köper kardevansfärga 1 ämbar och låter det bliva ljumvarmt och lägger lärftet däruti och gör man såleds ljusgrått och mörkt grått, ju mörkare man vill havat ju längre låter man det ligga däruti. Den färgan som oljana är uti, så bliver det ljusbrunt, mörkbrunt, eller som man behagar; vill man havat rödbrunt, så kokar man brun bresilja så mycket som 4 lod i 1 eller 2 kannor vatten en halv timma, sedan tages kittelen av och silas och läggas så stort som en hasselnöt alun i den bruna färgen och sedan lägges det bruna garnet däruti och röres tills det blir som man vill, vilket därefter sköljes och torkas.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Brun Färga på Lärft.

  man Köper Kardewans färga 1 ämbar och låter det blifwa lium warmt och lägger lärftet deruti och giör man såleds liusgrått och mörkt grått, ju mörkare man wil hafwat ju längre låter man det liggia deruti. den färgan som oljana är uti, så blifwer det liusbrunt, mörkbrunt, eller som man behagar; wil man hafwat rödbrunt, så Kokar man brun Brisilia så mycket som 4 lod i 1 eller 2 Kannor watn en half tima, sedan tages Kitelen af och silas och läggas så stort som en haßelnöt Alun i den bruna färgen och sedan lägges det bruna garnet deruti och röres tils det blir som man wil, hwilket derefter sköljes och torkas.