109. Stuva höns med blomkål

Lästext

Stuva höns med blomkål

1 Man tager hönset och sönderhuggit lammkött och sätter på elden, sedan det är skummat så lägger man en kvist rosenmaryen där uti, så tages blomkål som först skall ligga i vatten och sedan förvällt i vatten och upplagd på ett durkslag och lägger på hönset och ett gott stycke smör, rivet bröd, muskotblommor och peppar, så stuvas.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  stufwa höns med blom Kåhl

  man tager hönßet och sönder huggit lambkiöt och setter på elden sedan det ähr skummat så lägger man en quist Roßen maryen der utj så tagges blom Kåhl som först skall ligia i waten och sedan förwäldt i waten och uplagd på et durckslag och lägär på hönset och et gåt stycke smör Rifwet bröd muskotb: och peppar så stufwas.