111. Fyllning i stekta höns, kalkoner och fårbringor

111. Fyllning i stekta höns, kalkoner och fårbringor

Lästext

Fyllning i stekta höns, kalkoner och fårbringor

1 Man gör en äggeröra lagom hård kokat med smör, så tages hon av elden och slås några ägg där i bland somliga med vitan, lägg där till muskotblommor, peppar, salt, smått skurit fläsk, litet rosenmarin, litet timjan och persilja, salvia och mejram och några betar |78|smör, så fylles det emellan hull och skinn och sy igen, riv hönset in uti med peppar och salt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  fylning i Steckta höns Kalckoner och fåår bringor

  Man giör en ägge Röra lagon hård Kockat med smör så tages hon af elden och slås några ägg der i bland som liga med witan läg der till muskotb: peppar Salt småt skurit fläsk litet Roßenmarien litet timmian och perßilija Salwia och meyeram och några betar |78|smör så fylles det imelan huhl och skinn och sy igän Rif hönset in utij med peppar och salt.