131. En brun potage

Lästext

En brun potage

1 Man skärer tunna skivor av oxkött och klappar det, så sättes smör på elden i en kittel till det bliver brunt, sedan lägges köttet där uti som måste vara par goda göpningar, detta brynes väl att det sir helt svartbrunt ut, så slås klar köttsoppa där på kittelen full och låter koka till soppan bliver hel brun av köttet, man skär sönder morötter och lägger uti och hela nejlikor, hel peppar och en bit ingefära, en rödlök, när soppan är hel klar och brun silas köttet och det andra ifrån, det måste vara god kraftsoppa förrän man slår till bruna köttet, sedan |90|det är frånsilat lägges där till frikadeller i den bruna soppan och fyllda kräftor, fyllda semlor, förvällda murklor, fyra förlorade ägg om man vill, sedan när man rättar an lägges en kalv- eller fårbringa mitt i fatet med höns eller vad man har för slags kött i kring fatet och hälles så den bruna soppan och frikadeller och det andra där på, och pryder man fatet ut med frikadellerna och det andra små, köttet skall vara varmt av dess egen soppa som litet kan lämnas och icke kokas i den bruna soppan.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  En Brun potasie

  Man skiärer tunna skifwor af ox Kiöt och Klappar det, så sättes smör på elden i en Kittell till det blifwer brunt sedan legges Kiötet der utj som måste wara par goda giöpningar detta Brynes wäll at det sir helt suart Brunt ut så slås Klar Kiöt soppa der på Kitellen full och låter Kocka till såppan blifwer hell Brun af Kiötet, man skiär sönder morötär och lägger utj och hella näglickor hell peppar och en bijt ingefära en Röd löck, när såppan ähr hell Klar och Brun silas Kiötet och det andra ifrå[n] det måste wara god Kraftt soppa för än man slår till brunna Kiötet sedan |90|det ähr från silat lägges der til frecadeller i den brunna soppan och fylda Kräftor fylda simblor, för wälda murcklor, fyra förlorade ägg om man will sedan när man Rätar an lägges en Kalf ellär får bringa mit i fatet med höns ellär wad man har för slags Kiöt i Kring fatet och hälles så den bruna soppan och frecadeller och det andra der på, och Pryder man fatet uth med frecadellerna och det andra små, Kiötet skall wara warmt af des egen soppa som litet Kan lemnas och icke Kockas i den brunna soppan.