225. Noch violett att färga garn

Lästext

Noch violett att färga garn

1 Man tager 6 lod alun, som kokas upp med 3 kannor vatten och 1 näva vetekli, vilket kokas först upp, sedan lägges garnet däruti att kokas en god fjärdedels timma, därefter tages det upp, till dess det svalas och sköljes. Sedan tager man 4 lod brun bresilja och 4 kannor vatten, låter det kokas en halv timma, sedan silar man ifrån och lägger garnet däruti, och tages kittelen av och omröres till dess man får den begärte färgen därpå, vill man hava det ännu ljusare, så lägger man garnet uti samma färga igen och värmer det upp och låter det ligga så länge det bliver kallt, sedan tages det upp och sköljes.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Noch Violet at Färga garn.

  Man tager 6 lod Alun, som Kokas up med 3 Kannor watn och 1 näfwa hweteklid, hwilket Kokas först up, sedan lägges garnet deruti at Kokas en God Fierdedels tima, derefter tages det up, til deß det swalas och sköljes. Sedan tager man 4 lod brun Brisilia och 4 Kannor watn, låter det Kokas en half tima, sedan silar man ifrån och lägger garnet deruti, och tages Kitelen af och omröres til deß man får den begärte färgen derpå, wil man hafwa det ännu liusare, så lägger man garnet uti samma färga igien och wärmer det up och låter det ligga så länge det blifwer Kalt, sedan tages det up och sköljes.