61. Nundelkaka

Lästext

|39|

Nundelkaka

1 Man gör nundlor av 3 ägg och gott vetemjöl, nundlorna skäras något stora att de bliva något långa rimsor, sedan kokas de till gröt med en kanna mjölk och så stort stycke smör som ett ägg, när gröten är kokat slås han upp till dess han bliver kall, sedan blandas gröten upp med 13 stycken äggeblommor, 1 kvarter söt grädda och rosenvatten, tillsammans 6 skedor skirt smör, socker och kanel, russin och korinter och suckat om man haver, detta blandas väl tillsammans och bakas i en panna i ugn med deg under.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |39|

  Nundel Kacka

  Man giör nundlor af 3 ägg och gott wette miöhl, nundlorna skieras något stora at de blifwa något långa Rimßor, sedan Kockas de till gröt med en Kanna miölk och så stort stycke smör som et ägg när gröten ähr Kockat slås han up till des han blifwer Kall, sedan blandas gröten up med 13 sty: ägge blomor 1 qwarter sööt grädda och Roßen watten till sammans 6 skiedor skirt smör såcker och Canel Rußin och Corinter och Sucat om man hafwer, detta blandas wäll tillsammans och backas i en panna i ugn med deg under.