120. Att baka mandlor

Lästext

Att baka mandlor

1 Där till tages så många ägg man behagar mycke till och vispar rätt väl sönder, lägges där till stött mandel så mycke att det bliver som en gröt, sedan socker och rosenvatten, sedan röres där till vetemjöl att det bliver som en klenätdeg, så kavlas den ut och hugges ut med mandeljärnet och kokas i smör till de bliva bruna.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  at Backa mandlor

  der till tages så många ägh man behagar mycke till och wißpar Rät wäll sönder lägges der till stöt mandel så mycke at det blifwer såm en gröt sedan sock[e]r och Roßen waten sedan Röres der till wete miöhl at det blifwer som en Klenet deg så Kaflas den ut och hugges ut med mandel Iärnet och Kockas i smör till de blifwa brunna.