125. Koka gädda att den smakar som hummer

125. Koka gädda att den smakar som hummer

Lästext

|86|

Koka gädda att den smakar som hummer

1 Först kokas gäddan som måste vara något stort, utan salt, sedan tag hon ifrån benen, så tager man två sillar och skär sönder med benen eller i tärningar, sedan och lägges den i hop med gäddan och litet av gäddspadet att kokas, så slår man där till litet spanskt vin, rivet bröd, att soppan bliver lagom tjock samt smör, peppar och muskotblommor och låter så stuvas, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |86|

  Kocka giädda at den smackar som hummer

  först Kockas giäddan som måste wara något stort, utan salt sedan tag hon ifrån bennen, så tager man tuå sillar och skiär sönder med bennen e: i tärningar sedan och lägges den i hop med giäddan och litet af giädspadet at Kockas så slår man der till litet spanst win Rifwet bröd at såppan blifwer lagom tiock sampt smör peppar och muskotb: och låtter så stufwas, så ähr det färdigt.