202. Mandelmjölk

Lästext

Mandelmjölk

1 Man tager ½ skålpund mandel, skalar |135|väl och stöter sönder med rosenvatten rätt smått, lägg så uti ett stop söt grädda, silar det så igenom kläde några gånger och kramas väl musten ur mandelen, tag så 12 äggvitor, vispa rätt väl och orangée- eller rosenvatten slås så uti och vispas väl med socker, kokas så upp i mjölken ett stycke kanel, som sedan tages och slås uti de skålar eller fat man vill hava, låter så bliva kall, lägges så insylta rimsor av pomeransskal eller suckat uti, så är färdigt, det måste väl vispas att det ej skär sig.

 

 

    Måttenheter

    Måttenheter

    Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

    Rymdmått

    Flytande varor

    1 åm 157 liter
    1 tunna 125,6 liter
    1 ankare 39,25 liter
    1 fjärding 31 liter
    1 kanna 2,6 liter
    1 stop 1,3 liter
    1 kvarter 0,33 liter
    1 jungfru 8,2 cl

    Torra varor

    1 tunna 146,6 liter
    1 fjärding 18,4 liter

    Viktmått

    Viktualievikt

    1 skeppund 170 kg
    1 lispund 8,5 kg
    1 skålpund 425 g
    1 lod 13,3 g
    1 kvintin 3,32 g

    Järn- och kopparviktens system

    1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
    1 mark (= skålpund) 425 g
    pund = skålpund eller lispund,
    även apoteksvikt, libra medicinalis
    ca 356 g

    Apoteksvikter

    1 liber 356,28 g
    1 uns 29,69 g
    1 drakma 3,71 g
    1 skrupel 1,24 g
    1 gran 61,85 mg

    Myntsorter

    1 daler 4 mark 32 öre

    Faksimil

    Transkription

    mandel miölck.

    Man tager ½ skå: mandel skallar |135|wäll och stöter sönder med roßen waten Rät småt läg så utj et stop söt grädda silar det så igenom Kläde några gånger och Krammas wäll musten ur mandelen tag så 12 ägg witor wißpa Rät wäll och orangée ellär Roßen waten slås så utj och wißpas wäll med socker Kockas så up i miölcke[n] et stycke Canel, som sedan tages och slås utj de skåhlar eller faat man will hafwa låter så blifwa Kall lägges så insylta Rimßor af Pummerants skall ellär Sucat utj så är färdigt, det måste wäll wißpas at det eij skier sig.