298. Recept för kreaturs sjukdom

298. Recept för kreaturs sjukdom

Lästext

Recept för kreaturs sjukdom

1 Tages 8 skålpund alun, 8 skålpund koriander, 8 sk clerdopacil, 1 skålpund nigella, 1 skålpund brun dosta (Origanum vulgare), 1 skålpund av det glänsande och hårdnade sotet i skorstenar, allt detta tillsammans göres till pulver, tages 2 halvstop salt därtill, och giver ett stort boskapskreatur en sked full därav, i en tillredd surdeg 3 dagar efter annan, och fortfares därmed i 14 dagar, sedan man märker att boskapen blivit frisk.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Resept för Kreaturs siukdom.

  Tages 8. skålp: alun, 8. Skålp: Coriander, 8. sk: Clerdopacil, 1. skålp. nigella 1 skolp: brun dosta (origanum Vulgare,) 1. skolp: af det gläntsande och hårdnade Sotet i skorstenar, alt deta til sammans giöres til pulfwer, tages 2. half stop salt därtil, och gifwer ett stort boskaps Creatur en sked full deraf, i en tillred surdeg 3. dagar efter annan, och fort fares dermed i 14. dagar, sedan man märker at boskapen blif:it frisk.