85. Jäsmunkar

Lästext

Jäsmunkar

1 Till ½ stop mjölk värmes och sedan där uti 4 stycken ägg, muskotblommor och korinter, vispas där till dukt vete|54|mjöl att det bliver som en lagom pannkakadeg, sedan lägges jäst uti och låter jäsa och bakas sedan i munkpannan eller små runda pannor.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Iääs munckar

  till ½ stop miölck wärmäs och sedan der utij 4 sty: ägg muskotbl: och Corinter wißpas der till duckt wette |54|miöhl at det blifwer som en lagom pankacka deg sedan lägges Iääst utij och låtter Iäßa och backas sedan i munck pannan eller små Runda pannor.