104. Baka fransyska bröd

Lästext

Baka fransyska bröd

1 Till 3 stop mjölk den man med ett ½ marker färskt smör, värmer och slår i ett tråg, där till röres fint stålkvarnsmjöl och 8 ägg, 4 där av med vitan, allt detta arbetas över måttan väl och så lös som mjöl är, så lägges där till tre skedblad färsk god gäst, sedan hälles degen uti träskålar som där till äro gjorda eller små träkoppar, vilke först väl mjölas, så mycke man vill hava till en limpa lägger man i vart käril och låter så jäsa till dess de begynna spricka, så lagar man att ugnen är varm som till annat vetebröd, så häller man degen ur skålarne uppå grässlan som först skall väl mjölas och naggas förr än |73|det sättes i ugn och låter så bakas, man kan och lägga anis, muskotblomma och kardemummor där uti om man behagar.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Backa fransyska bröd

  till 3. stop. miölck den man med et ½ mck: färst smör, wärmer och slår i et tråg der till röräs fint ståhl quarns miöhl och 8. ägg 4. der af med witan alt deta arbetas öfwer måtan wäll och så löß som miöhl ähr så läggäs der till trij skiedblad färsk god giäst, sedan helläs degen utj trä skålar som der till äro giorda ällär små trä Kåppar wilcke först wäll miöhlas så mycke man will hafwa till en limpa lägger man i wart Kiäril och låter så iäßa till des de begyna spricka så lagar man at ungen ähr warm som till annat wäte bröd, så häller man degen urr skållarne uppå gräßlan som först skall wäll miöhlas och naggas för än |73|det setäs i ugn och låter så backas, man Kan och läggia annis muskatb: och Cardemumor der utij om man behagar.