338. Vill man hava oäkta karmosin

Lästext

Vill man hava oäkta karmosin

1 Så gör man på samma sätt, allenast oljana kommer intet där till, så gör man än en pottasklut av 4 lod pottaska och 1 kvarter vatten och slås så i den röda färgan och hanteras eller röres så länge tills man får den färga som man vill hava, karmosin eller gredelin.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Wil man hafwa oächta Carmesin.

  Så giör man på samma sätt, allenast oljana Kommer intet der til, så giör man än en potask luut af 4 lod potaska och 1 Qwarter watn och slås så i den röda färgan och handteras eller röres så länge tils man får den färga som man wil hafwa, carmesin eller Gredelin.