80. Sockerstruvor

Lästext

Sockerstruvor

1 Man tager ett kvarter söt mjölk, även lika mycket äggevita och vispar det väl tillsammans med gott vetemjöl |51|så att det ringlar sig när man tager upp vispen, lägger litet socker där i bland, sedan tager man en liten tratt och låter rinna struvorna där i genom uti kokande smör som är väl skirat, när de äro kokade i smöret vändes de med ett par tunna där till gjorda björkestickor till dess de bliva bruna som man behagar, tages sedan upp och kråmes på en kavla och sedan strax så varma de äro strös socker på dem, de måste kokas med björkestickor att de koka hastigt, när de äro vita så äro de vackrare än de äro bruna.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  socker strufwor

  man tager et qwarter sööt miölck äfwän licka mycket ägge witta och wißpar dett wäll till sammans med godt wette miöhl |51|så at det Rinnglar sig när man tager up wißpen lägger litet socker der i bland sedan tager man en liten tratt och låter Rinna strufworna der i genom utij Kockande smör som ähr wäll skiert när de äroo Kockade i smöret wändes de med et par tunna der till giorda Biörcke stickor till des de blifwa brunna som man behagar tagges sedan up och Krommes på en Kafla och sedan strax så warma de ähro ströös socker på dem, de måste Kockas med Biörcke stickor at de Kocka hastigt när de ähro witta så ähro de wackrare än de ähro Brunna.