162. En god kaka

Lästext

En god kaka

1 Bakas 20 stycken stenkakor efter vanlighet, sedan lägges 2 stycken i ett fat och 16 stycken skäres i rimsor och blötas i vin och socker, sedan lägges rimsorna korsvis i fatet på stenkakona och strös socker och korinter, pomeransskal och citronskal om man haver eller kanel, lägg två kakor där på och slå så vin och socker på, sätt det på ett eldfat |111|med täckfat över och låt koka till den bliver färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  En god Kacka

  Backas 20. styck: sten kackor eftter wanlighet sedan lägges 2. styk: i et faat och 16. sty: skiäres i Rimßor och blötas i win och socker sedan lägges Rimßorna Kårßwis i fatet på stenkackona och strös socker och corinter pommerants skall och Citron skall om man hafwer eller Canel, läg tuå Kackor der på och slå så win och socker på, seett det på et eldfaat |111|med täckfaat öfwer och lätt Kocka till den blifwer färdig.