95. Fiskfrikadeller

Lästext

Fiskfrikadeller

1 Man tager lika mycke god njurtalg som gäddkött och hackas var för sig, sedan blandas det ihop och hackas att det bliver som grova gryn, intet måste det hackas allt för smått, ty då bliver det intet svampit, så slås 6 ägg om det är en stor gädda, av vilke 4 med vitan, ½ kvarter söt |64|grädda eller sur, en näva fint vetemjöl, ½ muskot, salt, persilja sönder hackat ansjovis, färskt smör, sedan stötes fyllningen med en mortelstöt att hon bliver väl preparerad, är hon för hård slås mera grädda där till och göres sedan frikadeller där av.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  fisk freckadeller

  Man tager lijka mycke god niurtalg som giäd Kiöt och hackas war för sig sedan blandas det ihop och hackas at det blifwer som grofwa gryn, intet måste det hackas alt för småt ty då blifwer det intet swampit så slås 6 ägg om det är en stor giädda af wilcke 4. med witan ½ qwarter sööt |64|grädda eller sur en näfwa fint wetemiöhl ½ muskat salt Perßilia sönder hackat ansiovis färskt smör sedan stötes fylningen med en mortilstöt at hon blifwer wäll preparerad ähr hon för hård slås mera grädda der till och giöres sedan frecadeller der af.