78. Persiljemunkar, även av bruneller och fikon

78. Persiljemunkar, även av bruneller och fikon

Lästext

Persiljemunkar, även av bruneller och fikon

1 Man tager 6 stycken ägg och vispar så mycke mjöl som äggena tål, sedan slås där till 1 kvarter mjölk och vispas mjöl där till så att det ringar sig, doppa persiljakvistar där uti och baka i smör. På samma sätt kan man bruka tysk salviabladen och mejramkvistar, på samma sätt baka vetebröd|50|skivor av en vetebrödssemla, man tager och skär skivor och blöter dem i söt grädda, socker och rosenvatten och doppar skivorna i berörde smet och bakas i smör, på samma sätt skäres äppelskivor och lägges sedan i smet och bakas i smör, på samma sätt göres munkar av bruneller och fikon.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Persilie munckar äfwen af Bruneller och Fikon.

  Man tager 6 stycken ägg och wißpar så mycke miöhl som äggenna tåll sedan slås der till 1. qwarte[r] miölck och wißpas miöhl der till så at det Ringgar sig doppa Persilia qwistar der utij och backa i smör. på samma sätt Kan man bruka tysk Salviä bladen och mäyäran qwistar på samma sätt backa wette bröd |50|skifwor af en wete bröds simbla, man tager och skier skifwor och blötter dem i sööt grädda såcker och Roßen watten och dåppar skiforna i berörde smet och backas i smör, på samma sät skiäres äppäll skifwor och lägges sedan i smet och backas i smör, på samma sät giöres munckar af Brunällär och fickon.