332. Än blå färga att göra

Lästext

Än blå färga att göra

1 Man tager en fjärdedels tunna gammal urin, och 14 dagar förut lägger man i krukan ingeblått väl sönderstött i urinet och när det är nog blött, river man det så smått som man någonsin kan emot en sten och slår sedan i en fjärding, därefter slår man det uti en kittel och värmes så pass att man kan hålla handen däruti, och slås åter tillbakas i fjärdingen och uppsköljes med gammalt urin, som skall stå i beredskap. Vill man hava mörkblått, blomerant eller pärlefärga, så kan man låta ligga det så länge i den blå färgan till dess man får den efter åstundan.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Än blå färga at giöra.

  Man tager en fierdedels tunna gam[m]al Urin, och 14 dagar förut lägger man i Krukan Ingeblått wäl sönder stött i Urinet och när det är nog blött, rifwer man det så smått som man någonsin Kan emot en sten och slår sedan i en fierding, derefter slår man det uti en Kittel och wärmes så paß at man Kan hålla handen deruti, och slås åter tilbakas i fierdingen och up sköljes med gam[m]alt Urin, som skall stå i beredskap. Will man hafwa mörkblått, Blomerant eller Pärlefärga, så Kan man låta ligga det så länge i den blå färgan til deß man får den efter åstundan.