349. Kanelfärga

Lästext

Kanelfärga

1 Man tager 3 lod röd vinsten, 2 lod alun, 4 lod galläpplen stötes fint och 2 lod krapp allt tillsammans i en kittel och 3 kannor vatten, vilket allt kokas upp, sedan lägges garnet däruti som skall kokas en fjärdedels timma och röres flitigt om, sedan tages tyget upp och lägges halvt lod victril däruti. Åter lägges tyget straxt däruti, vilket hanteras och röres flitigt, sedan tages det upp att svalas och sköljes, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Canel Färga.

  Man tager 3 lod röd winsten, 2 lod alun, 4 lod Galläplen stötes fint och 2 lod Krap alt tilsam[m]ans i en Kittel och 3 Kannor watn, hwilket alt Kokas up, sedan lägges Garnet deruti som skall Kokas en Fierdedels tima och röres flitigt om, sedan tages tyget up och lägges halft lod Victril deruti. Åter lägges tyget straxt deruti, hwilket handteras och röres flitigt, sedan tages det up at swalas och sköljes så är det färdigt.