213. Soppa på färsk fisk med sill eller ansjovis

213. Soppa på färsk fisk med sill eller ansjovis

Lästext

Soppa på färsk fisk med sill eller ansjovis

1 Tag halvparten vin och vatten, ett skedblad smör, peppar, lök persilja, muskotblommor, tag ansjovis från benen, skölj saltet av eller och sill skuren i långa rimsor, först vattlagd, lägg i en kastrull eller kruka vad man har, |142|gör tjockt med rivet bröd, lägg där till förvällda murklor och champinjoner, låt koka till hopa, har man lemon och kapris där i är och gott, när det är koka slås på gädda eller och kan man lägga fisken där uti att stuvas, sedan den först är förvälld i salt vatten och vattnet väl avrunnit så är den färdig, NB: när man vill hava gäddan blå så skall man strax han är rensat slå litet ättika på henna.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  soppa på färsk fisk med sill ellär ansiovis.

  tag halfparten win och waten et skiedblad smör pepar löck persilja muskotb: tag ansiovis från bennen skiölg saltet af ellär och sill skuren i långa Rimßor först watlagd, läg i en Castrull ellär Krucka wad man har, |142|giör tiockt med Rifwet bröd läg der till för wälda murcklor och Schampinioner låt Kocka till hopa har man lemon och Capris der i ähr och godt, när det ähr Kocka slås på giädda ellär och Kan man lägia fisken der utj at stufwas, sedan den först är för wäld i salt waten och watnet wäll afrunit så ähr den färdig, NB: när man will hafwa giäddan blå så skall man strax han ähr Ränßat slå litet ätickia på henna.