79. Att göra munkar av sur grädda

Lästext

Att göra munkar av sur grädda

1 Till ett stop sur grädda tages 10 ägg och 10 skedblad skirat smör, där till vispas så mycke fint vetemjöl att degen bliver så tjock att ringar sig sakta i små ringor när man tager upp vispen, sedan tages ett skedblad av samma deg till var munk som lägges på en panna och som till förene är väl varm gjord och bakas så utan smör och vändes till dess munkarna bliva något bruna.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  at giöra munckar af suur grädda

  till et stop suur grädda tagges 10 ägg och 10. skieblad skiert smör der till wißpas så mycke fint wette miöhl at degen blifwer så tiock at Ringar sig sackta i små Ringor när man tagger up wißpen sedan tages et skieblad af samma degg till war munck som läggäs på en panna och som till förene ähr wäll warm giord och backas så utan smör och wändes till des munckarna blifwa något Brunna.